top of page
Green Juices

TÜRKİYE'NİN EN ETKİLİ

KURUMSAL

 MARKALAŞMA AJANSI

NEO MARKALAŞMA SİSTEMİ®

Yaratıcı, Etkileyici ve Büyüleyici Markalar..

Biz, dijital çağda doğmuş, yeni nesil bir iletişim ajansıyız.
Geleneksel ve dijital bütün iletişim yöntemlerini kullanır, entegre/etkili iletişim yapar, markanızı akılda bırakırız.

İzmir Bilimpark kuluçka projemiz olan Neo-Markalaşma Sistemi sahip olduğu kapsam ve barındırdığı teknik altyapı itibariyle ulusal ve uluslararası alanda ilk kez sistematik bir şekilde gerçekleştirilebilecek bir tanıtım algoritması olmaya adaydır. Günümüzde hem dijital hem de geleneksel pazarlama dünyasına bakıldığında neo-pazarlama gibi kavramlar ortaya atılsa da şu ana kadar bu kadar geniş kapsamda markalaşmayı da içine alacak profesyonel bir sistem ortaya konulmamıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte markalaşma kavramı ile ilgili var olan sorunlara yönelik böyle bir çözüm mekanizması bulunmamaktadır. 


Geliştirdiğimiz tanıtım algoritmasında kullanacağımız akademik formüllerden biri de NAIDA’dır. Need, Attention, Interest, Desire ve Action kelimelerinin baş harflerinden oluşan NAIDA formülünde tüketicinin önce bir ihtiyacının açığa çıkacağı, sonra bu ihtiyacını nerelerden giderebileceği konusunda dikkat kesileceği, ardından gözüne kestirdiği (aklına yatan) markalara ilgi duyup inceleyeceği, bu kıyaslama sonrasında bir markayı arzulamaya başlayacağı ve en nihayetinde ihtiyacını gidermek için o markayı satın alacağı öngörülür. Bizim açımızdan kullanacağımız sistem daha çok AIDA tarzı olacaktır. Yani önce dikkatleri çek (Attantion), sonra ilgi uyandır (Interest), daha sonra isteklendir (Desire), en sonunda da harekete geçir (Action) denir.

"Tüketiciler markalar ve ürünleri ile ne yapmak istiyor?" ile "Markalar tüketicilerin ne yapmasını istiyor?" Bu ikisi arasındaki uyum, başarının sırrıdır.  Markalaşma alanındaki deneyimlerinizden yola çıkarak becerilerimizi hizmetinize sunma algoritmamız

5 aşamadan oluşmaktadır.

- Brief: Şirketi/Markayı ve müşterilerini dinliyoruz.


- Durum Analizi: Neo-markalaşma sistemi yeterlilik testiyle şirketlerin markalaşma yolunda ne durumda oldukları ile ilgili istatistiksel rapor sunulmaktadır.


- Derin Analiz: Markalaşma çalışmalarını analiz etmek planlanan hedeflere ulaşımı kolaylaştıran bir faktördür. Analiz araçlarından alınan verilerle şirketleri bilgilendiriyor ve gereken değişiklikleri hayata geçiriyoruz. Kendi deneyimlerimizle şirket deneyimlerini harmanlıyoruz.


- Strateji Oluşturma: Markalaşma ile elde edebileceğiniz kazanımlara odaklı hedefler belirlemekle işe koyuluyoruz. Proje odaklı söylem geliştiriyoruz. Bu süreçte şirketi ve müşterilerini tanımak bizim için önemli.


- Uygulama Süreci: Stratejinin onaylanması ve harekete geçilmesi.

Cambio Ajans Neo markalaşma sistemi şirketlerin ihtiyacına göre danışmanlık hizmeti vermesi yanında; markalaşma sürecine etki eden tüm iş kolları ile ilgili tam hizmet verme anlayışı benimsemiştir. Bu süreçte;

Küçük ve Orta ölçekli işletmeler için:
- Neo-markalaşma yeterlilik araştırması yapılması 

- Tanıtım stratejinin belirlenerek öncelik verilecek iş kollarının belirlenmesi (Dijital vb.)

- Uygulama/sürdürülebilirlik süreci şeklindedir. 

Büyük Ölçekli İşletmeler için:

- Neo-markalaşma yeterlilik araştırılmasının yapılması 

- Psikolojik sermaye yeterlilik araştırmasının yapılması 

- Kalite yönetim sistemleri yeterlilik araştırmasının yapılması 

- Tanıtım stratejinin belirlenerek öncelik verilecek iş kollarının belirlenmesi 

- Uygulama/sürdürülebilirlik süreci şeklindedir. 

cambio-clean-2-uai-258x129.png
Mockup-cambio.png

3 Bileşen ile Etkileyici Markalaşma Formülümüz

Temel Markalaşma           Markalaşma Algoritması               Sürdürülebilirlik

cambio-clean-2-uai-258x129.png

Her Üç Bileşen de Mükemmel Senkronizasyonda Olmalı!

Temel Markalaşma Algoritması

Farkındalık Oluşturmak/Dikkat Çekmek
Part I: Attention Algorithms

 • Kurumsal kimlik materyallerinin kurgulanması ve tasarlanması (logo, kartvizit, antetli kağıt, cepli dosya vb..) 

 • Markanız için şirket ihtiyaçlarınıza ve konseptine yönelik web sitesi oluşturmak (tasarım/yazılım)

 • Sosyal medya yönetimi için; dijital tasarım, içerik oluşturmak,dikkat çekmek, bilgi aktarmak, takipçi toplamak, mailist oluşturmak.

 • Sosyal medya yönetimi ile dijital pazarlama entegrasyonu sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek.

 • Hedef kitlenize e-postalama yapmak (shout out system), SMS gibi anlık bilgi paylaşım hizmeti vermek.

 • Kurum içi ve dışı profesyonel sunum hizmetleri (tasarım/yazılım) vermek.

 • Merak uyandıran (teaser) reklam filmi yapmak, viral reklam çalışmaları, tanıtım videosu çekmek ve şirketler için gerekli prodüksiyon hizmeti vermek.​

 

Geçiş Algoritması
İlgi Uyandırma/Harekete Geçirme
Part II: Desire Algorithms

 

 • TV’de, radyoda, gazetede, dergide, internette, açık havada imaj oluşturma veya satış amaçlı reklam yapmak.

 • Firma lokasyonlarının (ofis, fabrika, depo gibi)  koseptine uygun ek konsept tasarımlar ve  uygun tabela tasarımları yapmak ve yerleştirmek

 • Şirket araçları ve demirbaşları için marka konseptine uygun araç giydirmesi ve giydirme işlemleri.

 • Ürününüzü satan satış noktalarına branding materyalleri (POP malzemeleri) yerleştirmek.

 • Editoryal tanıtımlar (advertorial) yapmak.

 • Medyada yer almak (coverage) için basın kiti, bültenleri oluşturmak göndermek ve basına röportaj vermek.

 • Markanızı (ürününüzü) denetmek, danışmanlık hizmeti vermek

​​

Markalaşma Algoritması
Bilinirliği Artırma/Markalaşma
Part III: Branding Algorithms

 • Kısa radyo spotları, TV alt bantları, TV programlarına sunar-sundu sponsorlukları gibi tanıtım faaliyetleri yapmak ve reklam filmi çekmek.

 • Psikolojik sermaye araştırması hizmeti vermek

 • Kalite yönetim sistemleri danışmanlığı hizmeti vermek

 • Konumlandırma yönetimi danışmanlığı hizmeti vermek

 • Kurum içi sunum yönetimi danışmanlığı hizmeti vermek

 • İnovasyon yönetimi danışmanlığı hizmeti vermek

 • Kurumsallaşma yönetimi danışmanlığı hizmeti vermek

 • Müşteri ilişkileri yönetimi yapmak

 • İtibar yönetimi yapmak

 • Yapılan/yapılmakta olan süreçleri sürdürülebilir kılmak.

bottom of page